Αρχικά Courses

Front Office | Γενικές Κατευθύνσεις (Map Hotel)


Description
Ένα εισαγωγικό μάθημα που καλύπτει τις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους αλλά και τις διαδικασίες που ακολουθεί το Front Office στο ξενοδοχείο μας.
Content
Completion rules
  • All units must be completed